نمایش 1–8 از 172 نتیجه

نمایش 9 24 36

سنسور چشمیBANNER

سنسور چشمیBANNER-AS30FF400-PHOTO ELECTRIC SENSOR سنسور چشمیBANNER-AS30FF400-PHOTO ELECTRIC SENSOR سنسور چشمیBANNER-AS30FF400-PHOTO ELECTRIC SENSOR

سنسورPHO40 ELECTRIC SENSOR-QSIBVN6LP

سنسورPHO40 ELECTRIC SENSOR-QSIBVN6LP-BANNER سنسورPHO40 ELECTRIC SENSOR-QSIBVN6LP-BANNER سنسورPHO40 ELECTRIC SENSOR-QSIBVN6LP-BANNER

ابزار دقیق سنسورNJ5-18GK-N-150

انواع مختلفی از سنسورها وجود دارد ک هر کدام به منظور خاصی مورد استفاده قرار میگیرند. انواع سنسورها را می‌توان در خانه ها، اداره جات، ماشین‌ها، اتوبوس‌ها، قطارها، رایانه‌ها، تجهیزات پزشکی، آزمایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها، رستوران‌ها، کارخانه‌های فرآوری مواد غذایی، خطوط تولید، کارخانه جات صنعتی و غیره یافت. یک سنسور برای اندازه گیری یک پارامتر استفاده میگردد، سپس مقدار اندازه گیری شده پردازش میشود و نتیجه فرآیند به صورت خروجی مورد نظر در می آید. یک مثال ساده سنسور دما در یک ترموستات است. سنسور دما دائماً دما را کنترل می کند و هنگامی که اندازه گیری انجام شده به دمای مورد نظر رسید، مقدار دمای اندازه گیری شده پردازش می شود و خروجی باعث خاموش شدن سیستم میگردد. ابزار دقیق سنسور مدل:INDUCTIVE SENSOR PEPPERL FUCHS MODEL:NJ5-18GK-N-150

ابزار دقیق سنسورMLV12-B-H-250-RT/49/6B/124

انواع مختلفی از سنسورها وجود دارد ک هر کدام به منظور خاصی مورد استفاده قرار می­گیرند. انواع سنسورها را می‌توان در خانه­ ها، اداره ­جات، ماشین‌ها، اتوبوس‌ها، قطارها، رایانه‌ها، تجهیزات پزشکی، آزمایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها، رستوران‌ها، کارخانه‌های فرآوری مواد غذایی، خطوط تولید، کارخانه ­جات صنعتی و غیره یافت. یک سنسور برای اندازه گیری یک پارامتر استفاده می­گردد، سپس مقدار اندازه­گیری شده پردازش می­شود و نتیجه فرآیند به صورت خروجی مورد نظر در می­آید. یک مثال ساده سنسور دما در یک ترموستات است. سنسور دما دائماً دما را کنترل می­کند و هنگامی که اندازه­گیری انجام شده به دمای مورد نظر رسید، مقدار دمای اندازه گیری شده پردازش می­شود و خروجی باعث خاموش شدن سیستم می­گردد. ابزار دقیق سنسور:PHOTO ELECTRIC SENSOR PEPPER L FUCHS MODEL:MLV12-B-H-250-RT/49/6B/124

ابزار دقیق سنسورSRG4024-0KA00

انواع مختلفی از سنسورها وجود دارد ک هر کدام به منظور خاصی مورد استفاده قرار می­گیرند. انواع سنسورها را می‌توان در خانه­ ها، اداره ­جات، ماشین‌ها، اتوبوس‌ها، قطارها، رایانه‌ها، تجهیزات پزشکی، آزمایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها، رستوران‌ها، کارخانه‌های فرآوری مواد غذایی، خطوط تولید، کارخانه ­جات صنعتی و غیره یافت. یک سنسور برای اندازه گیری یک پارامتر استفاده می­گردد، سپس مقدار اندازه­گیری شده پردازش می­شود و نتیجه فرآیند به صورت خروجی مورد نظر در می­آید. یک مثال ساده سنسور دما در یک ترموستات است. سنسور دما دائماً دما را کنترل می­کند و هنگامی که اندازه­گیری انجام شده به دمای مورد نظر رسید، مقدار دمای اندازه گیری شده پردازش می­شود و خروجی باعث خاموش شدن سیستم می­گردد. ابزار دقیق سنسور:INDUCTIV SENSOR SIEMENS MODEL:SRG4024-0KA00

ابزار دقیق سنسورBI4-M12-VP6 X-H1141

انواع مختلفی از سنسورها وجود دارد ک هر کدام به منظور خاصی مورد استفاده قرار می­گیرند. انواع سنسورها را می‌توان در خانه­ ها، اداره ­جات، ماشین‌ها، اتوبوس‌ها، قطارها، رایانه‌ها، تجهیزات پزشکی، آزمایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها، رستوران‌ها، کارخانه‌های فرآوری مواد غذایی، خطوط تولید، کارخانه ­جات صنعتی و غیره یافت. یک سنسور برای اندازه گیری یک پارامتر استفاده می­گردد، سپس مقدار اندازه­گیری شده پردازش می­شود و نتیجه فرآیند به صورت خروجی مورد نظر در می­آید. یک مثال ساده سنسور دما در یک ترموستات است. سنسور دما دائماً دما را کنترل می­کند و هنگامی که اندازه­گیری انجام شده به دمای مورد نظر رسید، مقدار دمای اندازه گیری شده پردازش می­شود و خروجی باعث خاموش شدن سیستم می­گردد. ابزار دقیق سنسور:INDUCTIVE SENSOR TURCK MODEL BI4-M12-VP6 X-H1141