نمایش دادن همه 2 نتیجه

نمایش 9 24 36

کلیداتوماتیکMCCB

کلیداتوماتیکT4A320 PR221 SS-CSER 320 FF3P-O/N ISDA.54133R1-MCCB کلید اتوماتیک کمپکت یا MCCB با ترکیبی نوعی کلید اتوماتیک است که برای حفاظت از تجهیزات در برابر جریان اضافه بار و جریان اتصال کوتاه حفاظت می کند. در یک کلید اتوماتیک واحد حفاظتی یا واحد تریپ متناسب با نیاز حفاظتی طراحی می شود.

کلید اتوماتیک ABB-MCCB

کلید اتوماتیک ABB-MCCB-IXT4L20/1SDA68560R کلید اتوماتیک کمپکت یا MCCB با ترکیبی نوعی کلید اتوماتیک است که برای حفاظت از تجهیزات در برابر جریان اضافه بار و جریان اتصال کوتاه حفاظت می کند. در یک کلید اتوماتیک واحد حفاظتی یا واحد تریپ متناسب با نیاز حفاظتی طراحی می شود و می تواند سه نوع حفاظت را انجام دهد.