نمایش 1–8 از 24 نتیجه

نمایش 9 24 36

مدل:2600BGB2501G3UA 7-35 VDC 4-20 mA RANGE:0-5 barG 1PCS

شیز آلات مدل:2600BGB2501G3UA 7-35 VDC 4-20 mA RANGE:0-5 barG 1PCS در دنیای صنعت و تولید، شیرآلات صنعتی نقش بسیار مهمی ایفا می‌کنند. این قطعات حیاتی برای کنترل جریان مایعات در مخازن، لوله‌ها و تجهیزات صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. شیرآلات صنعتی از اهمیت ویژه‌ای در صنعت‌های نفت و گاز، پتروشیمی، آب و فاضلاب، نیروگاه‌ها و بسیاری از صنایع دیگر برخوردارند.

شیر هیدرولیکER8188C2

  • یک شیر هیدرولیک به درستی جریان یک محیط مایع، معمولا روغن را از طریق سیستم هیدرولیک شما هدایت می کند. جهت جریان روغن با موقعیت یک قرقره تعیین می شود. یک سیستم هیدرولیک فقط با استفاده از سوپاپ می تواند مطابق با الزامات کار کند. بنابراین، شما همیشه باید به دنبال نوع صحیح شیر هیدرولیک باشید تا هدف مورد نظر خود را برآورده کنید.
  • شیرهای برقی هیدرولیک نوعی شیرآلات کنترل جهت هستند که برای تعیین جهت حرکت هیدرولیک استفاده می‌شوند. این شیرآلات پالس برقی را دریافت می‌کنند و در نتیجه آن بوبین یا سلونوئید یک میدان مغناطیسی به وجود می‌آورد که باعث حرکت اسپول داخلی شیر می‌شود.
  • شیر هیدرولیک مدل: SOLENOID VALVE OMAL MODEL:ER8188C2

هیدرولیک شیرآلات2623177 PERSTA

شیرهای برقی هیدرولیک نوعی شیرآلات کنترل جهت هستند که برای تعیین جهت حرکت هیدرولیک استفاده می‌شوند. این شیرآلات پالس برقی را دریافت می‌کنند و در نتیجه آن بوبین یا سلونوئید یک میدان مغناطیسی به وجود می‌آورد که باعث حرکت اسپول داخلی شیر می‌شود. هیدرولیک شیرآلات:SOLENOID VALVE NOTGRES O/N =2623177

شیرآلاتPRESTA (کشویی)700GA PRESTA

شیرکشویی: دیسک یک گیت ولو (Gate Valve) وقتیکه کاملا بازمی‌شود، دیسک بطور کامل از مسیر عبور جریان برداشته می‌شود. این خاصیت باعث از بین رفتن هرگونه مقاومتی در ولو در هنگامی که شير باز است می‌شود. وقتیکه ولو بطور کامل بست (Off) شد توسط یک رینگ آب بند دیسکی صفحه اصلی را آببند می‌کند و آب بندی خوبی بوجود می‌آید . گیت ولو ها معمولا از چدن،چدن نشکن، فولاد کربنی، فولاد ضد زنگ ، فولاد آلیاژی و استیل فورج شده،ساخته می شود.استاندارد گیت ولو ها ASME B۱۶.۳۴ و استاندارد Face to Face آنها ASME B۱۶.۱۰ و استاندار فلنج های آن نیز ASME B۱۶.۵ می باشد. جهت خرید سایزهای آن به ترتیب زیر می باشد: ۲,۲ &۱۲,۳,۴,۶,۸,۱۰,۱۲,۱۴,۱۶,۱۸,۲۰,۲۴,۲۶,۲۸,۳۰,۳۲,۳۶اینچ را می توان یافت. بیشترین کاربرد گیت ولو(Gate Valve) در سرویس ها و خطوطی است که عایق می شوند و درسیال هایی که هدف بستن جریان است استفاده می شود. (PRESTA-ITALY) شیرپرستا -ایتالیا شیرآلاتPRESTA ITALY-GATE VALVE(کشویی) مدل2007/0: 22.1DN500(20")PN16 1.0425-700GA

شیرآلاتPRESTA (کشویی)700GA

شیرکشویی: دیسک یک گیت ولو (Gate Valve) وقتیکه کاملا بازمی‌شود، دیسک بطور کامل از مسیر عبور جریان برداشته می‌شود. این خاصیت باعث از بین رفتن هرگونه مقاومتی در ولو در هنگامی که شير باز است می‌شود. وقتیکه ولو بطور کامل بست (Off) شد توسط یک رینگ آب بند دیسکی صفحه اصلی را آببند می‌کند و آب بندی خوبی بوجود می‌آید . گیت ولو ها معمولا از چدن،چدن نشکن، فولاد کربنی، فولاد ضد زنگ ، فولاد آلیاژی و استیل فورج شده،ساخته می شود.استاندارد گیت ولو ها ASME B۱۶.۳۴ و استاندارد Face to Face آنها ASME B۱۶.۱۰ و استاندار فلنج های آن نیز ASME B۱۶.۵ می باشد. جهت خرید سایزهای آن به ترتیب زیر می باشد: ۲,۲ &۱۲,۳,۴,۶,۸,۱۰,۱۲,۱۴,۱۶,۱۸,۲۰,۲۴,۲۶,۲۸,۳۰,۳۲,۳۶اینچ را می توان یافت. بیشترین کاربرد گیت ولو(Gate Valve) در سرویس ها و خطوطی است که عایق می شوند و درسیال هایی که هدف بستن جریان است استفاده می شود. (PRESTA-ITALY) شیرپرستا -ایتالیا شیرآلاتPRESTA ITALY-GATE VALVE(کشویی) مدل2012/0: 22.1DN450(18")PN16 1.0425-700GA

شیرآلاتPRESTA(کشویی)700GA PRESTA

شیرکشویی: دیسک یک گیت ولو (Gate Valve) وقتیکه کاملا بازمی‌شود، دیسک بطور کامل از مسیر عبور جریان برداشته می‌شود. این خاصیت باعث از بین رفتن هرگونه مقاومتی در ولو در هنگامی که شير باز است می‌شود. وقتیکه ولو بطور کامل بست (Off) شد توسط یک رینگ آب بند دیسکی صفحه اصلی را آببند می‌کند و آب بندی خوبی بوجود می‌آید . گیت ولو ها معمولا از چدن،چدن نشکن، فولاد کربنی، فولاد ضد زنگ ، فولاد آلیاژی و استیل فورج شده،ساخته می شود.استاندارد گیت ولو ها ASME B۱۶.۳۴ و استاندارد Face to Face آنها ASME B۱۶.۱۰ و استاندار فلنج های آن نیز ASME B۱۶.۵ می باشد. جهت خرید سایزهای آن به ترتیب زیر می باشد: ۲,۲ &۱۲,۳,۴,۶,۸,۱۰,۱۲,۱۴,۱۶,۱۸,۲۰,۲۴,۲۶,۲۸,۳۰,۳۲,۳۶اینچ را می توان یافت. بیشترین کاربرد گیت ولو(Gate Valve) در سرویس ها و خطوطی است که عایق می شوند و درسیال هایی که هدف بستن جریان است استفاده می شود. شیرآلاتPRESTA-ITALY-GATE VALVE(کشویی) مدل2009/0: 22.1DN400(16")PN16 1.0425-700GA

شیرآلاتPRESTA(کشویی)700GA

دیسک یک گیت ولو (Gate Valve) وقتیکه کاملا بازمی‌شود، دیسک بطور کامل از مسیر عبور جریان برداشته می‌شود. این خاصیت باعث از بین رفتن هرگونه مقاومتی در ولو در هنگامی که شير باز است می‌شود. وقتیکه ولو بطور کامل بست (Off) شد توسط یک رینگ آب بند دیسکی صفحه اصلی را آببند می‌کند و آب بندی خوبی بوجود می‌آید . گیت ولو ها معمولا از چدن،چدن نشکن، فولاد کربنی، فولاد ضد زنگ ، فولاد آلیاژی و استیل فورج شده،ساخته می شود.استاندارد گیت ولو ها ASME B۱۶.۳۴ و استاندارد Face to Face آنها ASME B۱۶.۱۰ و استاندار فلنج های آن نیز ASME B۱۶.۵ می باشد. جهت خرید سایزهای آن به ترتیب زیر می باشد: ۲,۲ &۱۲,۳,۴,۶,۸,۱۰,۱۲,۱۴,۱۶,۱۸,۲۰,۲۴,۲۶,۲۸,۳۰,۳۲,۳۶اینچ را می توان یافت. بیشترین کاربرد گیت ولو(Gate Valve) در سرویس ها و خطوطی است که عایق می شوند و درسیال هایی که هدف بستن جریان است استفاده می شود. (PRESTA-ITALY) شیرپرستا -ایتالیا شیرآلاتPRESTA ITALY-GATE VALVE(کشویی) مدل2014/0: 22.1DN350(14")PN16 1.0425-700GA

شیرآلاتPRESTA (کشویی)700GA

دیسک یک گیت ولو (Gate Valve) وقتیکه کاملا بازمی‌شود، دیسک بطور کامل از مسیر عبور جریان برداشته می‌شود. این خاصیت باعث از بین رفتن هرگونه مقاومتی در ولو در هنگامی که شير باز است می‌شود. وقتیکه ولو بطور کامل بست (Off) شد توسط یک رینگ آب بند دیسکی صفحه اصلی را آببند می‌کند و آب بندی خوبی بوجود می‌آید . گیت ولو ها معمولا از چدن،چدن نشکن، فولاد کربنی، فولاد ضد زنگ ، فولاد آلیاژی و استیل فورج شده،ساخته می شود.استاندارد گیت ولو ها ASME B۱۶.۳۴ و استاندارد Face to Face آنها ASME B۱۶.۱۰ و استاندار فلنج های آن نیز ASME B۱۶.۵ می باشد. جهت خرید سایزهای آن به ترتیب زیر می باشد: ۲,۲ &۱۲,۳,۴,۶,۸,۱۰,۱۲,۱۴,۱۶,۱۸,۲۰,۲۴,۲۶,۲۸,۳۰,۳۲,۳۶اینچ را می توان یافت. بیشترین کاربرد گیت ولو(Gate Valve) در سرویس ها و خطوطی است که عایق می شوند و درسیال هایی که هدف بستن جریان است استفاده می شود. (PRESTA-ITALY) شیرپرستا -ایتالیا شیرآلاتPRESTA ITALY-GATE VALVE(کشویی) مدل2013/0: 22.1DN300(12")PN16 1.0425-700GA